Vår vision

Vi skapar förutsättningar och möjligheter för människor i vår närhet.

På Speed har vi en tydlig vision. Vi skapar förutsättningar och möjligheter för människor i vår närhet.

Allt vi gör – från vardagens handlingar till de stora affärsbesluten – ska grunda sig i viljan till långsiktig förbättring. Förbättra relationen och lönsamheten i affärerna tillsammans med våra kunder. Men lika självklart är att vi tillsammans inom Speed skapar möjligheterna till förbättring för våra medarbetare i företaget. Eller för samhället, föreningar, idrottslag vi är engagerade i och sponsrar.