SPEED GROUP

Policy för behandling av personuppgifter

Speed värnar om den personliga integriteten och följer vid var tid tillämplig lagstiftning när det kommer till personuppgiftsskydd och integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Personuppgiftsansvarig för våra kandidat- och rekryteringsprocesser är:

Speed Professionals AB 556702-8765 (tjänstemän)
Speed Competence AB 556562-7642 (arbetare)
Moderbolag är Speed Group AB 556878-0927.
Alla tre bolagen är registrerade på Företagsgatan 44,504 64 Borås där huvudkontoret finns.

När du registrerar dig som kandidat i vårt rekryteringssystem samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med vår rekryteringsprocess. Det gäller de personuppgifter som du själv registrerar i databasen, liksom de uppgifter som framkommer vid eventuell intervju, referenstagning och tester. Observera att känsliga personuppgifter eller sådana som saknar relevans för rekryteringsprocessen inte ska lämnas. I de fall du uppger namn och kontaktuppgifter till referenser är du ansvarig för att informera de personerna om det. Personuppgifter är all information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till en fysisk person. De uppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata, de uppgifter som i övrigt framkommer i dina ansökningshandlingar och vid kontakt och möten med oss.

Speed behandlar uppgifterna i syfte att bedöma din ansökan och kompetens i förhållande till lediga, eller framtida lediga, tjänster. Ytterligare syfte med behandlingen är att kunna bemöta eventuella påståenden om diskriminering och hantera eventuella kundtvister. Om du blir aktuell i en rekryteringsprocess kan dina personuppgifter komma att föras över till kund. Personuppgifter kan också komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process. Genom att registrera ett användarkonto samtycker du också till att Speed får skicka e-post som är relevant i förhållande till att vara kandidat hos oss.  

Vi har avtal med de kunder och leverantörer, till exempel av datasystem, som behandlar personuppgifter för vår räkning. Detta för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter. Åtkomst till dina personuppgifter är behörighetsbegränsade. Vi kan komma att föra över dina personuppgifter till tredje land via molnbaserade system eller lagringstjänster i samband med tester i urvalsarbetet. I de fall det blir aktuellt, kommer du att informeras i förväg.

I vårt rekryteringssystem behandlas dina uppgifter så länge du är aktiv på ditt konto eller är aktuell i en rekryteringsprocess. Personuppgifterna sparas under det år du senast varit aktiv som kandidat hos oss och för en period av 26 månader därefter. De raderas sedan automatiskt om inte annat följer av lag, föreskrift, domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att på begäran få ut de uppgifter vi har registrerade om dig, liksom att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att få din information raderad. Kontakta oss i så fall med din begäran via privacy@remove-this.speedgroup.remove-this.se. Även generella frågor om vårt arbete med dataskydd kan skickas till den e-postadressen.