Arkiv

Hållbarhetsrapport 2019

Nu finns Speed Groups hållbarhetsrapport för 2019 tillgänglig att läsa. I rapporten beskriver vi vårt hållbarhetsarbete under året med fokus på våra fyra fokusområden Miljöanpassad verksamhet, Hållbar organisation, Affärsetik och starka värderingar samt Samhälle och social sponsring.

Klicka här för att läsa rapporten.