Arkiv

ISO-certifiering

Speed Groups bolag inom bemanning, rekrytering och utbildning – Speed Competence, Speed Professionals och Speed Education – har certifierats inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001. 


 - Vi är verkligen stolta över vår verksamhet och vårt ledningssystem som säkerställer hög kvalitet och strukturerat miljöarbete, säger Ann Nilsson, COO för bemannings-, rekryterings- och utbildningsverksamheterna. Tack vare vår certifiering ligger vi i framkant när det gäller att nå nya marknader och ta nya affärer. 

För Speed Groups kunder innebär certifieringen att vi står redo att ännu bättre möta kraven på högsta kvalitet och starkt miljöfokus – vilket vi självklart kommer leverera med samma engagemang, kompetens och kreativitet som alltid när man jobbar med oss på Speed!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här och i vår Hållbarhetsrapport 2017.