Arkiv

Överenskommelse mellan Speed Group och Ericsson AB

Idag meddelas att en överenskommelse har träffats mellan Speed Group och Ericsson AB om överlåtelse av Ericssons distributionslagerverksamhet Material Handling & Delivery på Viared.

Speed Group kommer att erbjuda samtliga berörda Ericssonanställda (cirka 50 personer) anställning. Bakgrunden till överlåtelsen är ett led i Ericssons kontinuerliga strävan att effektivisera och

dimensionera företagets distributionskapacitet över hela världen.
Speed Group driver sedan tidigare med stor framgång Ericssons distributionslager i sydvästra Sverige.

Övertagandet av verksamheten kommer att ske under första kvartalet 2017. Därefter kommer Speed Group att bära ansvaret för hela Ericssons distributionsverksamhet i sydvästra Sverige. 

-Vi ser att ett tätt samarbete med våra kunder, i detta fall Ericsson AB, gör att vi kan hjälpa till att stötta dem i förändring, vilket känns otroligt bra säger Peter Nilsson, CEO Speed Group. Vi är dessutom väldigt glada över att kunna hjälpa till att bevara arbetstillfällen i regionen, fortsätter Peter Nilsson. 

För ytterligare information:

Peter Nilsson 070-484 86 43, peter.nilsson@speedgroup.se