Arkiv

Rykte om oegentligheter inom Speed Group

VD och ledning på Speed har nåtts av ryktet att någon eller några personer erbjuder anställning i Speeds bemanningsverksamhet mot betalning.

Speed tar ryktet på största allvar och har startat en intern utredning, vilken tyvärr har visat att ryktet är korrekt.

De personer som misstänks för oegentligheter har tagits ur arbete och har polisanmälts.

Den uppkomna situationen går helt emot det Speed står för gällande kultur och uppförandekod. Speed tar givetvis avstånd och ser oerhört allvarligt på den uppkomna situationen.

Det är dock viktigt att understryka att det rör sig om ett fåtal individer som agerat på eget bevåg utan Speeds vetskap.

Speed beklagar den uppkomna situationen. Det inträffade är helt oacceptabelt och Speed kommer att gå till botten med situationen, samt vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska inträffa igen.

För vidare information hänsvisas till Mats Johnson, VD och koncernchef på Speed Group.