Arkiv

Speeds Hållbarhetsrapport 2017

Idag släpper vi vår första hållbarhetsrapport som avser hela Speed-koncernens hållbarhetsarbete för 2017 

Hållbarhet är viktigt för Speed, både för att det är en grundsten i att vara en ansvarsfull arbetsgivare, men också för att det är värdeskapande. Speed Groups hållbarhets arbete utgår från våra kompetenta medarbetare som utgör grunden för vårt erbjudande till kund; ”Flexibilitet i volym och verksamhet”. Utifrån våra fyra fokusområden Miljöanpassad verksamhet, Hållbar organisation, God affärsetik och starka värderingar samt Samhälle och social sponsring arbetar vi aktivt tillsammans för en hållbar framtid. 

Läs Speeds Hållbarhetsrapport 2017 här!

Trevlig läsning!