Utbildningar Speed Group

UTBILDNING

Personliga och intressanta utbildningar

Med erfarna, kompetenta och inspirerande utbildare kan vi på Speed erbjuda intressanta utbildningar inom flera olika områden.

Här kan du läsa om vad vi kan göra för just dig och ditt företag, oavsett om det gäller utbildning inom truckkörning, säkerhet, första hjälpen, produktion eller ledarskap. Våra utbildare är erfarna och engagerade, och är självklart uppdaterade på de krav, lagar och regler som gäller inom respektive utbildningsområde. Vi på Speed erbjuder både standardutbildningar och utbildningar som är utformade specifikt efter dina behov. Kontakta oss, så berättar vi gärna mer. Stärk din kompetens med Speed!

Truckutbildningar

Truckförarutbildning är obligatoriskt för alla som använder truck i arbetet. Med fokus på säkerhet för att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö ger våra utbildningar goda grundläggande kunskaper och färdigheter i att hantera en truck. Självklart följer våra utbildningar riktlinjerna i TLP-10.

A-utbildning – Truck A & D

En tvådagars truckutbildning som inriktar sig mot personal som behöver förflytta gods med hjälp av truckar inom kategori A och D. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall ha god kännedom om de teoretiska krav (TLP 10) och praktiska handhavande av trucken och att dessa skall ge deltagarna goda kunskaper och färdigheter att framföra en truck på ett säkert sätt. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på.

B-utbildning – Truck B

En tre- till femdagars truckutbildning som riktar sig till personer som behöver kunna framföra truckar inom kategori A och B. Syftet och målet med truckutbildningen är att deltagarna skall få god kunskap i de krav som finns uppsatta (TPL 10) samt praktiskt handhavande av truckar inom kategori A och B. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på. 

A+B-utbildning – Truck A, B & D

En tre- till femdagars truckutbildning som riktar sig till personer som behöver kompetens i att köra truckar inom kategori A,B och D.  Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna skall få kännedom i de krav (TLP 10) som ställs och handhavande och framförande av truckar inom kategori A,B och D. De får också med sig praktisk kunskap på skjutstativ, plocktruck och motviktare.

Repetitionsutbildning

Målet och syftet med repetitionsutbildning i truck är att se till att personer som kör truck bibehåller en säker och effektiv truckhantering oberoende av vilken typ av truckkort personen erhållit sedan tidigare. En repetitionsutbildning bör göras efter ca tre till fem år för att säkerställa att personen följer de lagar och regler som gäller enligt TLP 10.  När deltagarna genomgått godkänd repetitionsutbildning erhålls ett nytt körkort på de trucktyper som deltagaren kört upp på sedan tidigare.

Ansvarsutbildning

En endagsutbildning för arbetsledare/ truckansvariga/ huvudskyddsombud eller personer i en chefsroll med ansvar för truckförare i sin verksamhet.  Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna skall få förståelse för vilka truckregler som gäller, vikten av trucktillstånd och daglig tillsyn av truckarna samt vilka krav som ställs på de som leder och övervakar arbetet med truckar. Allt för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. Det är ett krav för ansvariga i ett företag, som handhar truckar, att ha genomfört denna kurs för att kunna utfärda nya körtillstånd till personal.

Truck B4, B5 eller B6

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Hjullastare

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Minimera risker och tillbud

Denna endagstruckutbildning riktar sig till de som ansvarar för truckförare i sin verksamhet, chefer i ledande ställning, samt arbetsledare/chefer, förtroendevalda där man kan behöva öka på sin kompetens. I denna kurs ger vi kunskap i hur deltagarna tar fram dokumentation och instruktioner för de uppsatta lagar och regler som finns för att minimera risker för tillbud med truck. Denna truckutbildning ger ansvariga en tydligare bild över varför det är viktigt med trucktillstånd, lokala truckregler, daglig tillsyn av truckarna och tillbudsrapportering. Utbildningen ger en ökad kunskap i säkerhet kring arbete med truck.  Effekten av kursen är att du som företagare sänker dina kostnader i samband med truckhantering 

BOKNING OCH FRÅGOR

Du bokar enkelt din utbildning genom att mejla education@remove-this.speedgroup.remove-this.se.
Vid frågor är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Stefan Lejdebo på 033-722 59 99.

Säkerhetsutbildningar

Det är arbetsgivarens ansvar att främja en säker arbetsmiljö och att arbeta för att ingen ska behöva bli sjuk eller skada sig på grund av sitt jobb. Våra utbildningar ger ökad riskmedvetenhet och ger goda förutsättningar för en trygg arbetsmiljö.

Fallskydd – Grundutbildning

Denna grundutbildning i fallskydd har som mål och syfte att ge deltagarna kunskap om hur de skall använda fallskyddssele och personlig fallskyddsutrustning, om lagar och regler och när fallskydd skall användas i enlighet med AFS 2001:3.

Fallskydd – Tak och industri

Denna endagsutbildning i fallskydd riktar sig till yrkesutövare som arbetar i varierande miljöer med risk för skada genom fall både från tak och på höga höjder inom industri och verkstad. 

Syftet och målet med denna fallskyddsutbildningen är att deltagarna skall få kunskap i och kunna avgöra vilket fallskydd som skall användas, när fallskydd skall användas i enlighet med AFS 2001:3.  Deltagarna får också kunskap i olika typer av fallskydd och förankringstyper och kännedom om de lagar och regler som gäller.  

Fallskydd – Skotta säkert

En fallskyddsutbildning som har som syfte och mål att deltagarna skall kunna utföra korrekt takskottning av snö, både med egen och tredjeparts säkerhet i åtanke. Deltagaren får också god kännedom i vilka verktyg som bör användas för att få bort snö och is från tak.

Heta arbeten

Försäkringsbolagen kräver att de fastighetsägare som skall utföra heta arbeten, själva eller genom andra, skall ha genomgått en utbildning i ”Heta arbeten”

Heta arbeten innefattar bland annat svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning, arbete med rondell, samt övriga arbeten som kan orsakas av värme eller gnistbildning.

Speed erbjuder denna heldagsutbildning i heta arbeten tillsammans med godkänd utbildare/instruktör. Utbildningen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sverige och skall följa de föreskrifter som finns för Heta arbeten.

ADR / Farligt gods

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Travers

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6 framgår det att en utbildning i travers är ett krav för de som använder detta i sitt arbete.  

Syftet och målet med denna endagskurs i travers är att deltagarna skall få dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap i säker användning av utrustningen, detta är ett utdrag från paragraf 29 i AFS: 2006:6. Deltagarna kommer få kunskap vilka krav som gäller enligt SS-ISO 9926-1.

Mobil arbetsplattform och lift

Denna endagsutbildningen i Mobil plattform och lift inriktar sig mot deltagare som behöver kunna framföra Mobil arbetsplattform (kategori A) eller skylift (kategori B) på ett säkert sätt, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  Deltagarna kommer få kunskap i de krav som gäller enligt SS-ISO 18878:2004, 18893:2004 samt Svenska liftläroplanen LLP. Målet och syftet med kursen är att deltagarna skall kunna utföra sitt arbete med effektivitet men framförallt för att minska risken för skador på människor och inventarier.

BOKNING OCH FRÅGOR

Du bokar enkelt din utbildning genom att mejla education@remove-this.speedgroup.remove-this.se.
Vid frågor är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Stefan Lejdebo på 033-722 59 99.

Första hjälpen

Första hjälpen räddar liv. Våra utbildningar inom hjärt- och lungräddning ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att hjälpa någon som blir plötsligt sjuk eller skadad. Som arbetsgivare ska man se till att arbetsmiljön är trygg och säker, och när varje minut är livsviktig behöver hjälpen finnas nära – en hjärtstartare och HLR-utbildade medarbetare kan vara skillnaden mellan liv och död. 

Hjärt- och lungräddning – HLR

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Hjärt- och lungräddning – D-HLR

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Första hjälpen

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

BOKNING OCH FRÅGOR

Du bokar enkelt din utbildning genom att mejla education@remove-this.speedgroup.remove-this.se.
Vid frågor är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Stefan Lejdebo på 033-722 59 99.

Produktions- och lödutbildningar

Elektronikmontörer är en bristkompetens på dagens arbetsmarknad. Våra utbildningar inom elektronik- produktion och lödning ger den kunskap och praktiska erfarenhet som krävs för att kunna arbeta inom produktion med bl.a. lödning och avsyning. Vi certifierar enligt IPC-A-610-standarden.

Ny- & omcertifiering av IPC-A-610

Acceptanskrav och kriterier för komponenter och lödningar för kretskort.

Ny- & omcertifiering av IPC 7711/7721

Olika acceptabla förfaranden för reparation och omarbetning av kretskort.

Ny- & omcertifiering av IPC J-STD-001

Acceptanskrav och kriterier för lödda elektriska och elektroniska kretskort.

Avsyning

Inspektion av kretskort. Tolka standarder, kriterier, ritningar, komponenter och kretskort på rätt sätt.

ESD – Grundutbildning

Kännedom i ESD - Electro Static Discharge, åtgärder för skydd mot statisk elektricitet.

Skräddarsydd lödutbildning

Kund-/produktionsanpassade elektronik utbildningar efter kundens önskemål. Teoretiska och praktiska.

BOKNING OCH FRÅGOR

Du bokar enkelt din utbildning genom att mejla education@remove-this.speedgroup.remove-this.se.
Vid frågor är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Merja Niskanen på 033-44 47 43.

Ledarskaps- och verksamhetsutveckling

Gott ledarskap är en nyckelfaktor för framgång, oavsett storlek på bolag. Vi erbjuder inspirerande utbildningar med handfasta råd för ledare som vill utveckla sig själva, sina medarbetare och sin verksamhet.

Ledarskapsutveckling

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Verksamhetsutveckling

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Grupputveckling

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Kommunikation

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

Rekrytering

Mer information kommer inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på education@speedgroup.se.

BOKNING OCH FRÅGOR

För mer information och bokning mejla education@remove-this.speedgroup.remove-this.se.