Transport Management - en ren besparing.

Transport Management sparar tid och pengar på samma gång

minska arbetsinsatsen och Sänk dina fraktkostnader med transport management.

Att spara både tid och pengar på samma gång, låter som en orimlig ekvation. Men precis det kan du göra med Transport Management. Vi tar hand om jobbet. Och sänker dina fraktkostnader. Att du samtidigt får en bättre kontroll och överblick på din frakthantering och kan vara proaktiv i stället för att reagera i efterhand – ja, det är en ren bonus vi gärna bjuder på.

affärsmodell som gör alla till vinnare.

Målet med vårt Transport Management erbjudande är tydligt – att alltid hitta och erbjuda marknadens bästa frakter. Vår helhetssyn på logistik sträcker sig därför över hela transportkedjan och begränsas aldrig till ett visst företag.

Du betalar inget för att sänka dina fraktkostnader. Istället delar vi på vinsten. Samtidigt kapar du dessutom tid – och därigenom pengar – för administration. På så sätt är Speed Transport Management ett win-win-uppläggför samtliga inblandade.

  • Vi erbjuder effektiv upphandling och fördelaktiga fraktavtal
  • Vi övervakar varje frakt dörr till dörr
  • Fullständig transparens via track-and-trace
  • Direkta åtgärder vid felaktiga leveranser eller fraktdebiteringar
  • En faktura med fullständig specifikation av ingående frakter
  • Inkommande och utgående frakter i ett och samma system
Transport Management börjar med en transportanalys.

Vi börjar med en transportanalys.

Det första steget i vårt samarbete är en transportanalys. Vi tittar på hur dina nuvarande frakter ser ut och presenterar ett förslag hur den situationen kan förbättras. Utifrån kvalitet, rörlighet, ledtider och kostnader.

Fundament i alla våra lösningsförslag:
– Minskning av transportkostnader.
– Komplett ansvar för alla typer av transporter.
– Reducering av administration.
– En kontakt i alla logistikfrågor.
– En pålitlig modell för genomförandet.
– Fullständig tillgång till Speeds resurser.

Transport Management - alla transportfrågor i en och samma kontaktväg

Kontrollcenter för bevakning och uppföljning.

Speed är din partner och högra arm för all logistik. En av de viktigaste nycklarna i lösningen är sköta alla transportfrågor genom en och samma kontaktväg. Vårt centrala transportcenter, innovativa IT-lösningar och gedigna erfarenhet skapar kontroll i hela flödet. Utöver det har vi lång erfarenhet av att agera intern eller extern kundtjänst gentemot kund.

Fokusområden för vårt kontrollcenter:
– Bevakning av leveranser.
– Support och service via mail och telefon.
– Kontroll och rapportering.
– Spotförfrågningar.
– Effektiv hantering av ärenden så som reklamationer och returer.

Vi kontrollerar att dina fraktkostnader stämmer

Vi kontrolleraR att dina Frakt-kostnader stämmer.

Överblicka och hantera all fakturering – i ett system. Inom transport och logistik gäller det att se helheten för att ta korrekta beslut. Vårt IT-system eliminerar tidskrävande och kostsam administration och analyserar all fakturering, ned på minsta kostnadspost. Det gör att tid sparas och fraktavtal kan utvärderas.

I tjänsten igår:
– Vi tar emot, kontrollerar, rättar till när det är fel och betalar alla fakturor från inblandade fraktbolag.
– Du får en enda samlad transportfaktura från oss med specifikation i excelformat.
– Kostnadsallokering och kontering.

En kontaktyta räcker med Speed Transport Management.

MED TRANSPORT MANAGEMENT räcker en enda kontaktyta.

Vi har ett globalt kontaktnät, sällsynt sakkunskap och tar stolthet i vårt oberoende. Det är verktygen vi använder inom Transport Management för att sänka kostnader och administration kopplat till transport. Din kontroll ser vi däremot till att öka – genom att vara den enda aktören som kommunikation och betalningar behöver hanteras med.

Transport Management - ökade volymer blir efterfrågan på 4PL större

Transport Management med Ansvar För helheten.

När volymerna ökar, ökar även efterfrågan på 4PL eller fjärdepartslogistik. Fördelarna är många med en extern part som effektiviserar, samordnar, administrerar och långsiktigt ansvarar för ett företags logistikflöden.

Med Speed Transport Management både påvisar vi och åtgärdar ineffektivitet, samtidigt som du som uppdragsgivare får samlad statistik. Miljöpåverkan, kostnader, kvalitet, reklamationer och mål – allt analyseras och förbättras på ett systematiskt vis.

För att garantera att vi presenterar de mest gynnsamma logistiklösningarna som finns på marknaden agerar vi som oberoende aktör. Hela vårt nätverk nyttjas till din fördel.

Fredrik Krysen ansvarig för Speed Transport Management

Vill du sänka dina fraktkostnader och få tid över till kärnverksamheten?

Kontakta Fredrik Krysén på 0706 44 74 32!
Fredrik är ansvarig för Speed Transport Management.