SPEED GROUP

Utbildningar

Speed kan erbjuda utbildningar inom flertalet områden. Våra utbildare besitter hög kompetens och lång erfarenhet inom sina områden. Vi hjälper till med både standardutbildningar och utbildningar utformade utifrån specifika behov.

Ledarskaps- & verksamhetsutveckling

Med mångårig erfarenhet från att själva ha lett och utvecklat individer, grupper och större organisationer kan Speeds ansvariga för ledarskapsutveckling skräddarsy utbildningar inom ledarskap, kommunikation och grupputveckling för ditt unika behov. Vi har kurser för såväl ledare som är nya på sin position till mer erfarna som vill utveckla och träna sin förmåga. Vill du ha hjälp med att utveckla och träna din ledningsgrupp till ökat samarbete och effektivitet kan vi självklart hjälpa till med detta också. Vi har dessutom verksamhetsutvecklingskurser där din kunskap inom förbättringsmetodik förbättras  via grundläggande träning inom Lean och Six Sigma lett av certifierade Six Sigma Black Belts.

Logistik - Truckutbildning

A-utbildning - Truck A & D

En truck utbildning i två dagar som inriktar sig mot personal som behöver förflytta gods med hjälp av truckar inom kategori A och D. Syftet och målet med kursen är att deltagarna skall ha god kännedom om de teoretiska krav (TPL 10) och praktiska handhavande av trucken och att dessa skall ge deltagarna goda kunskaper och färdigheter att framföra en truck på ett säkert sätt. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på.   

B-utbildning - Truck A & B

En tre- till femdagars truckutbildning som riktar sig till personer som behöver kunna framföra truckar inom kategori A och B. Syftet och målet med truckutbildningen är att deltagarna skall få god kunskap i de krav som finns uppsatta (TPL 10) samt praktiskt handhavande av truckar inom kategori A och B. De som uppnår godkänt resultat får ett utbildningsintyg och ett truckkort utfärdat för de trucktyper som personen kört upp på. 

A+B-utbildning -Truck A,B och D

En tre- till femdagars truckutbildning som riktar sig till personer som behöver kompetens i att köra truckar inom kategori A,B och D.  Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna skall få kännedom i de krav (TPL 10) som ställs och handhavande och framförande av truckar inom kategori A,B och D. De får också med sig praktisk kunskap på skjutstativ, plocktruck och motviktare.

Ansvarsutbildning - Truck

En endagsutbildning för arbetsledare/ truckansvariga/ huvudskyddsombud eller personer i en chefsroll med ansvar för truckförare i sin verksamhet.  Syftet och målet med utbildningen är att deltagarna skall få förståelse för vilka truckregler som gäller, vikten av trucktillstånd och daglig tillsyn av truckarna samt vilka krav som ställs på de som leder och övervakar arbetet med truckar. Allt för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. Det är ett krav för ansvariga i ett företag, som handhar truckar, att ha genomfört denna kurs för att kunna utfärda nya körtillstånd till personal.

Minimera risker och tillbud med truck

Denna endagstruckutbildning riktar sig till de som ansvarar för truckförare i sin verksamhet, chefer i ledande ställning, samt arbetsledare/chefer, förtroendevalda där man kan behöva öka på sin kompetens. I denna kurs ger vi kunskap i hur deltagarna tar fram dokumentation och instruktioner för de uppsatta lagar och regler som finns för att minimera risker för tillbud med truck. Denna truckutbildning ger ansvariga en tydligare bild över varför det är viktigt med trucktillstånd, lokala truckregler, daglig tillsyn av truckarna och tillbudsrapportering. Utbildningen ger en ökad kunskap i säkerhet kring arbete med truck.  Effekten av kursen är att du som företagare sänker dina kostnader i samband med truckhantering 

Repetitionsutbildning - Truck

Målet och syftet med repetitionsutbildning i truck är att se till att personer som kör truck bibehåller en säker och effektiv truckhantering oberoende av vilken typ av truckkort personen erhållit sedan tidigare. En repetitionsutbildning bör göras efter ca tre till fem år för att säkerställa att personen följer de lagar och regler som gäller enligt TLP 10.  När deltagarna genomgått godkänd repetitionsutbildning erhålls ett nytt körkort på de trucktyper som deltagaren kört upp på sedan tidigare.

Logistik - Fallskyddsutbildningar

Miljöverket fattade ett beslut skiftet 2014-2015 om att införa sanktionsavgifter för de företag som missbrukar och bryter mot arbetsmiljölagen. Speed kan hjälpa dig skydda dig och dina anställda, som jobbar på höga höjder en halvdagsutbildning i fallskydd.

Samtliga fallskyddsutbildningar genomförs i samarbete med godkända handledare och ger dig behörighet att utföra takarbeten och arbeten på höga höjder.

Fallskydd - Grundutbildning

Denna grundutbildning i fallskydd har som mål och syfte att ge deltagarna kunskap om hur de skall använda fallskyddssele och personlig fallskyddsutrustning, om lagar och regler och när fallskydd skall användas i enlighet med AFS 2001:3.  

Fallskydd - Skotta säkert

En fallskyddsutbildning som har som syfte och mål att deltagarna skall kunna utföra korrekt takskottning av snö, både med egen och tredjeparts säkerhet i åtanke. Deltagaren får också god kännedom i vilka verktyg som bör användas för att få bort snö och is från tak.

Fallskydd - Tak och industri

Denna endagsutbildning i fallskydd riktar sig till yrkesutövare som arbetar i varierande miljöer med risk för skada genom fall både från tak och på höga höjder inom industri och verkstad. 

Syftet och målet med denna fallskyddsutbildningen är att deltagarna skall få kunskap i och kunna avgöra vilket fallskydd som skall användas, när fallskydd skall användas i enlighet med AFS 2001:3.  Deltagarna får också kunskap i olika typer av fallskydd och förankringstyper och kännedom om de lagar och regler som gäller.  

Logistik - Heta arbeten

Försäkringsbolagen kräver att de fastighetsägare som skall utföra heta arbeten, själva eller genom andra, skall ha genomgått en utbildning i ”Heta arbeten”

Heta arbeten innefattar bland annat svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning, arbete med rondell, samt övriga arbeten som kan orsakas av värme eller gnistbildning.

Speed erbjuder denna heldagsutbildning i heta arbeten tillsammans med godkänd utbildare/instruktör. Utbildningen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sverige och skall följa de föreskrifter som finns för Heta arbeten.

Logistik - Travers

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6 framgår det att en utbildning i travers är ett krav för de som använder detta i sitt arbete.  

Syftet och målet med denna endagskurs i travers är att deltagarna skall få dokumenterad praktisk-och teoretisk kunskap i säker användning av utrustningen. (detta är ett utdrag från paragraf 29 i AFS: 2006:6) .Deltagarna kommer få kunskap vilka krav som gäller enligt SS-ISO 9926-1.

Logistik - Mobil arbetsplattform och liftutbildning

Denna endagsutbildningen i Mobil plattform och lift inriktar sig mot deltagare som behöver kunna framföra Mobil arbetsplattform (kategori A) eller skylift (kategori B) på ett säkert sätt, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  Deltagarna kommer få kunskap i de krav som gäller enligt SS-ISO 18878:2004, 18893:2004 samt Svenska liftläroplanen LLP. Målet och syftet med kursen är att deltagarna skall kunna utföra sitt arbete med effektivitet men framförallt för att minska risken för skador på människor och inventarier.

Produktion - Lödutbildningar

Nycertifiering och omcertifiering av IPC-A-610. Acceptanskrav för kretskort.

Acceptanskrav och kriterier för komponenter och lödningar för kretskort.

Nycertifiering och omcertifiering av IPC7711/7721. Omarbetning, modifiering och reparation av kretskort.

Olika acceptabla förfaranden för reparation och omarbetning av kretskort.


Avsyningsutbildningar.

Inspektion av kretskort. Tolka standarder, kriterier, ritningar, komponenter och kretskort på rätt sätt.


ESD utbildning/grund.

Kännedom i ESD Electro Static Discharge, åtgärder för skydd mot statisk elektricitet.


Skräddarsydda lödutbildningar enligt önskemål.

Kund/produktionsanpassade elektronik utbildningar efter kundens önskemål. Teoretiska och praktiska.

Speed erbjuder dessa utbildningar av certifierad godkänd utbildare.