3PL eller tredjepartslogistik - en guide.

3PL TREDJEPARTSLOGISTIK – allt du behöver veta.

3PL eller tredjepartslogistik eller TPL. I den här guiden har vi samlat allt du behöver veta. Här får du svar på dina frågor och kanske till och med frågor du inte tänkt på. Allt för att du ska kunna fatta kloka beslut om din logistik.

Vad betyder 3PL?

3PL står för Third Party Logistics TPL, eller på svenska tredjepartslogistik. Precis som det låter innebär 3PL att en tredje part tar hand om logistiken mellan ett säljande företag och köpare.

3PL eller TPL innebär att en tredje part sköter lagring, leveranser och returer

Vad är 3PL?

Definitionen av 3PL är att en tredje part sköter lagring, leveranser och returer av säljarens produkter. Även inventering, kundservice och ekonomitjänster kan hanteras. Leverantören av logistiktjänsten tar hand om momenten från det att ett gods ankommer till dess att det skeppas. Det inkluderar godsmottagning, ankomstkontroll, registrering, lagerhållning, plock och pack, hantering av transportdokument, tullhantering och frakt. Antingen tar leverantören hand om hela kedjan eller utvalda delar av den. 3PL innebär alltså kort och gott att ett företag utlokaliserar eller outsourcar hela eller delar av sin logistik.

Exempel på 3PL-lösningar.

Företag som använder logistiktjänster från en 3PL-leverantör säljer antingen sina produkter till andra företag eller direkt till konsument. Det finns lite olika upplägg på 3PL-lösningar.

 • Lokaler – Antingen kan logistiken skötas i egna lokaler eller i 3PL-leverantörens lokaler. Det senare är det vanligaste upplägget och oftast det som blir mest effektivt.
 • Personal – Antingen sköter din egen personal logistiken eller står 3PL-leverantören för personal. Även här är det senare alternativet som är det vanligaste eftersom det blir den mest flexibla och kostnadseffektiva lösningen.
 • Dropshipping – Enkelt uttryckt innebär dropshipping via 3PL att denne levererar direkt till din kunds kund, i många fall en konsument. Slutkund lägger en order via e-handel som går direkt in i 3PL:ens system för hantering och skeppning, direkt till beställaren.

Fördelar med 3PL.

Idag är det vanligt att anlita en 3PL-aktör för att hantera lagring och leveranser. Att outsourca logistiken innebär en rad fördelar. Den kanske allra största är att du kan koncentrera dig på kärnverksamheten, göra det du gör bäst och lägga fokus där du får störst utväxling. Men det finns fler.

Kompetens in-house ger en logistiklösning i framkant

Kompetensfördelar.

Du behöver inte ha kompetens in-house utan lägger ut på proffs inom området. De håller sig uppdaterade hänger med i trender och utveckling för att alltid kunna erbjuda en modern lösning. Du får en logistiklösning i framkant där leverantören hjälper dig att lagra smartare, göra ständiga förbättringar, optimera lagerflöden och investera i systemförbättringar.

Med en 3PL / TPL behöver du inte ha egna lokaler, truckar eller system

fördelar kring faciliteter.

Att lägga ut logistiken till en tredje part innebär att du inte behöver ha egna lokaler. Inte heller behöver ditt företag investera i och underhålla truckar, dyra automationslösningar eller IT-system.

Du betalar för det du använder med en extern logistikpartner

Skalfördelar.

Du betalar bara för det du använder. Att lägga ut logistiken till en extern part innebär att kostnaderna blir flexibla. Blir det en dipp sjunker även dina kostnader för yta och personal när du inte sitter fast i egna lösningar. Å andra sidan behöver du inte göra tunga investeringar när verksamheten växer och toppar.

Utvärderingskriterier för 3PL.

Hur väljer jag 3PL-leverantör eller TPL? När du ska välja logistikpartner behöver du tänka ungefär som när du rekryterar en ny medarbetare. Leverantören blir en förlängd del av ditt företag och därför behöver ni ”klicka”. Ett lyckosamt samarbete bygger på en ömsesidig bra dialog och en nära relation. Då blir det som bäst. Och billigast i längden. Förutom kemin finns en rad andra faktorer som du behöver väga in vid val av logistikpartner:

Geografiskt läge.

Utgå ifrån där du har dina kunder och leverantörer. Det ska vara smidigt och enkelt att ta emot inkommande gods samtidigt som leveranser till kunder ska ske optimalt. Levererar du till exempel till Skandinavien är det fördelaktigt att placera logistiken på västkusten. Välj en 3PL-aktör som har ett läge som passar hur du får in dina varor och vart de ska distribueras.

Närhet.

Som sagt – TPL-partnern blir en viktig del av ditt företag. Därför är det praktiskt att denne inte ligger för långt ifrån ditt företag.

Produkter.

Dina produkters beskaffenhet styr också valet av 3PL-leverantör. Kräver de till exempel en specifik hantering är det viktigt att välja en partner som har förutsättningar att lösa den.

Setup.

Lokaler, teknik, automation, system – är alla viktiga faktorer vid en utvärdering av leverantör. Är lokalerna optimalt utformade, ligger teknik och automatiseringslösningar i framkant, finns digitala system som skapar de mest gynnsamma förutsättningar, hur jobbar man med transparens, återkopplingar och ständiga förbättringar? Allt detta är kritiska framgångsfaktorer du behöver utvärdera innan beslut.

Att välja 3PL leverantör är lite som att rekrytera
En intern resurs behöver finnas som brygga mellan interna funktioner och 3PL-leverantören eller TPL-leverantören.

Nackdelar med 3PL.

Visst kan det finnas nackdelar med 3PL, om man inte hittar rätt. Det är en kärnverksamhet du lägger ut och det är viktigt att det blir rätt. Det bästa är om du har en intern resurs som kan logistik processmässigt och kan fungera som bryggan mellan företagets övriga funktioner och 3PL-aktören. På sätt finns förutsättningar att göra analyser och sätta in åtgärder. Ska logistiken fungera optimalt kräver den till exempel att rätt produkter köps in i rätt kvantiteter. Allt hänger ihop.

Ett exempel på en 4PL-tjänst är Transport Management

Skillnad mellan 3PL och 4PL.

Medan 3PL handlar om hantering av lager och gods, ser en 4PL aldrig de fysiska produkterna. En 4PL-aktör tillhandahåller i stället tjänster kring logistik. Det kan handla om att vara en part mellan dig och TPL-leverantören, ett stöd vid upphandlingar, agera kontrolltorn eller erbjuda tjänster kring fakturering.

Ett exempel på en 4PL-tjänst är Transport Management. I det fallet fokuserar 4PL-aktören på att optimera transportlösningar och få till de bästa transportavtalen. Utifrån analyser av data, förhandlingar och upphandlingar får de till den mest kostnadseffektiva transportlösningen för ditt företag. En 4PL-logistikpartner jämför, bokar och spårar din frakt från flera olika transportörer.

Vad kostar 3PL?

Kostnaden för en 3PL-lösning varierar förstås utifrån förutsättningarna och vilka tjänster som ingår. Debiteringsmodellerna kan skilja sig åt mellan olika leverantörer.

Lagring

När det gäller lagring hos en TPL betalar du oftast en månadskostnad för en lagringsplats. En sådan kan vara en pallplats, hyllplats, en yta i kvadratmeter eller en volym i kubikmeter. Kostnaden varierar och beror på varans värde, storlek och vikt och vilken typ av vara det är.

Tjänster Inbound & Outbound

Kostnad för en TPL:s hantering av inleveranser, plock och pack debiteras ofta per timme med det är också vanligt att betala per inköps- eller kundorder, per orderrad eller per enhet. Mest vanligt är dock en kombination av dessa.

Påfyllnad, inventering och andra kringtjänster

När det gäller påfyllnad i lagret, inventering och andra lagertjänster betalar man per timme, per påfyllnad eller per inventering. Här finns ingen standardiserad debiteringsmodell utan prissättning varierar.

WMS och TA-system är två exempel på logistiksystem

3PL-system

För att hantera lager använder man lagersystem eller WMS, Warehouse Management System. Det finns två alternativa sätt att jobba i ett gemensamt WMS – antingen jobbar båda parter i kundens system eller i 3PL-leverantörens. Ett gemensamt WMS hos 3PL-aktören är att föredra eftersom arbetet då blir mer effektivt. Det blir lättare att jobba med förbättringar och en högre flexibilitet kring bemanning.

De flesta 3PL-företag är uppkopplade mot Transportadministrationssystem, TA-system, för att kunna erbjuda spårbarhet och konsolideringsmöjligheter av flera kollin till en större gemensam sändning.

Rätt logistik KPI:er skapar möjlighet till mätning och åtgärder

KPI:er och KPI-Mall för 3PL

Att outsourca sin logistikhantering ställer krav på att kund och leverantör sätter upp och kommer överens om KPI:er för att mäta, följa upp och utvärdera samarbetet. Exempel på KPI:er kan vara

 • Plockkvalitet – att plocka rätt saker, rätt antal, till rätt kund
 • Leveranskvalitet – rätt saker, i rätt tid, till rätt ställe
 • Inleveranstid –tid från ankomst av gods till dess det är tillgängligt till försäljning
 • Utleveranstid – tid från orderläggning till utleverans från lagret
 • Lagertillförlitlighet – differenser mellan lagernivåer och affärssystemssaldo
 • Returhantering – tid från ankomst till varan är tillgänglig till försäljning
 • Logistikkostnad per enhet / rad

Trender kring 3PL

Fler och fler ser fördelar med att outsourca sin logistik och intresset för 3PL ökar. Förutom att TPL-branschen växer ser vi även andra trender.

 • Specialisering – Allt fler 3PL-aktörer nischar sig och fokuserar på vissa områden eller specifika branscher. Bakgrunden är att olika affärsmodeller och produkter ställer olika krav. Det är svårt att vara den bästa lösningen för alla.
 • Digitalisering – Att mer och mer blir digitalt är ju inte nytt, utan mer en pågående process. WMS system och system för transportadministration vidareutvecklas och förfinas, manuell hantering sköts i system i stället.
 • Automation – E-handeln ökar och den driver på en ökad automation. Med Autostore och andra typer av robotar kan lagerflöden optimeras och produktiviteten öka.
 • Hållbarhet – Idag ligger stort fokus på att göra logistik mer hållbart. Allt fler logistikleverantörer bygger solcellsanläggningar på sina lagertak för att nå klimatmål. Man tittar på lösningar för mer hållbara emballagematerial och återvinning av material. Transporter är ytterligare ett område där mycket händer när det gäller att öka användandet av eldrivna fordon. För att sänka klimatpåverkan ytterligare från transporter utvecklas lösningar för att packa och skeppa så lite luft som möjligt. En lösning är fler kartongstorlekar och system och maskiner som beräknar optimalt emballage.
Trender 3PL / TPL - automation med hjälp av Autostore och robotar
Speed är en TPL partner

Kontakta mig! Jag vill veta mer om 3PL.

  Behöver du en logistiklösning och en 3pl leverantör du kan lita på? Kontakta oss idag.

  Johan kan allt om 3PL TPL

  Johan Appelkvist

  Logistiklösningar Industri
  0704 13 28 00

  Björn Tallén Johan kan allt om 3PL TPL Logistiklösningar Detalj- & E-handel

  Björn TalléN

  Logistiklösningar Detalj- & E-handel
  0706 50 75 69

  Fredrik Krysén Logistiklösningar Transport Management

  Fredrik Krysén

  Transport Management
  0706 44 74 32