En partner inom butiksdistribution och e-handel.

Vi kan logistik för handel. Vår stora erfarenhet från bokbranschen har utvecklat oss till en effektiv och kvalitativ partner både inom butiksdistribution och e-handel. Vi förstår vikten av kampanjhantering och effektiv returhantering. Vi har också en lösning där vi är gummibandet som löser problemet med hög kontra låg beläggning. Dessutom erbjuder vi en kundservicefunktion som ökar nöjdheten hos dina kunder.

BranschSPECIFIK logistiklösning för detalj- och e-handel.

Speeds förvärv av Samdistribution AB, från Bonnier 2018, är basen för våra logistiklösningar till detaljhandeln. Här har vi en erfarenhet och kompetens som sträcker sig ända tillbaka till 1960-talet. Idag skeppas 50 procent av alla skönlitterära böcker ut från Speeds anläggning. Det blir över 20 miljoner böcker varje år! De stora förändringar som bokbranschen genomgått de senaste decennierna har utvecklat oss till en effektiv och kvalitativ partner både inom butiksdistribution och e-handel. Nu tar vi den kompetensen och erbjuder den till kunder även inom andra detaljhandelssegment.
Genom djupa samarbeten med förlag, bokhandlare och e-handeln har vi genom åren utvecklat en effektiv och kvalitativ helt integrerad lösning för detaljhandelslogistik. Med avstamp i vårt moderna lager i Rosersberg om över 30 000 m2, erbjuder vi plock, pack och konsoliderade leveranser till kunder över hela Norden. Med Astro som WMS och iCore som integrationsmotor säkerställer vi effektivitet, kvalitet och transparens i dina flöden. Som detaljhandelsexpert förstår vi dessutom vikten av precis kampanjhantering samt snabb och effektiv returhantering. Men vi tar det ett steg längre. Vår kundservicefunktion är din förlängda arm som ständigt verkar för nöjda kunder. Och utöver det kan vi dessutom fakturera dina kunder, säkerställa att du får betalt samt administrera dina kund- och leverantörsreskontra. Med Speed som partner får du en expert på detaljhandelslogistik.

Vi blir flexibiliteten i din personalstyrka.

Med vår bemanningsverksamhet löser vi dina toppar och dalar. Se oss som gummibandet som löser problemet med hög beläggning kontra låg beläggning. Variationsproblematiken är något som hela tiden ökar, framförallt i takt med e-handelns framfart. Beläggningens fluktuationer kan vara över månader men också under veckor. Lösningen är våra medarbetare som är upplärda och återkommer så fort ditt behov uppstår. Vi erbjuder exakt den kompetens du behöver, antingen genom bemanning eller rekrytering. Utbildning är ett tredje alternativ, genom att vi förädlar den kompetens som kanske redan finns i din organisation.

Björn Tallén kan allt om logistik för handel

Vill du Prata logistik för detalj- och e-handel?

Kontakta Björn Tallén på 0706 50 75 69!
Björn är specialist på logistiklösningar för handel.